Data verwerker

Reliforce treedt op als data verwerker in de door ons geleverde applicaties. Wij verwerken de gegevens zolang we een overeenkomst hebben die deze verwerking mogelijk maakt.

Einde van de overeenkomst

Gegevens worden zo snel mogelijk na beëindiging van de overeenkomst verwijderd van de systemen van Reliforce. Uiterlijk binnen 3 maanden na de formele beëindiging zullen we deze activiteit uitvoeren, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Wanneer verwijderen we de gegevens

  1. Als een persoon vraagt om de eigen opgeslagen gegevens te verwijderen en de dienstverlening de verwijdering niet in de weg staat
  2. Einde (verwerkers)overeenkomst
  3. Na afloop van de vastgestelde bewaartermijn op verzoek vna de opdrachtgever

Bewaren gegevens aan het einde van het contract

Een klant kan de mogelijkheid krijgen om de gegevens na afloop van het contract aangeleverd te krijgen op een opslag medium of indien gewenst beschikbaar te houden in een inkijk applicatie. Hiervoor zullen bij beëindiging van het contract dan aanvullende afspraken gemaakt moeten worden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het gegevens verwijderingsbeleid van Reliforce? Neem dan gerust contact op via support@reliforce.com