Ons product

Reliforce Solutions B.V. ontwikkelde een softwareapplicatie die een oplossing biedt voor diverse werkprocessen waarbij (veilig) gegevens- en procesbeheer centraal staat: Veilig Digitaal Dossier (VDD).

Het systeem is op maat te maken voor elk proces. Maar voor uw gemak hebben wij het al toegespitst op enkele veelvoorkomende werkprocessen. Meer weten over de mogelijkheden of over andere toepassingen, zoals facturatie of rapportagehosting? Neem contact met ons op.

Verzuimbeheer

VDD is inzetbaar als verzuimbeheersysteem. Alle bij een verzuimdossier betrokken partijen kunnen hiermee in een gezamenlijk systeem snel en efficiënt gegevens beheren en bewerken.

Acties die in een verzuimtraject uitgevoerd moeten worden, kunnen volgens een geautomatiseerd proces worden toegewezen en opgevolgd.

Een op uw organisatie afgestemde rechtenstructuur bepaalt welke systeemgebruiker welke informatie kan zien en bewerken.

Veilig Digitaal Dossier voor

  • Managers: snelle rapportagetools
  • Casemanagers: efficient beheer verzuimtraject
  • Bedrijfsartsen: veilig vastleggen medische gegevens
  • Verzekeraars en volmachten: volautomatisch offerte- en polistraject (STP)
  • Tussenpersonen: marktvergelijking in 3 stappen
  • Re-integratiekantoren: avg-proof verzuimtrajecten begeleiden
  • Arbodiensten: samenwerken met alle verzuimpartijen in een gedeeld portaal
  • Medewerkers: betrokken bij eigen verzuimverloop
  • HR-professionals

CRM-systeem

De CRM-toepassing maakt efficiënt relatie- en contractbeheer mogelijk. Zowel inkoop- als verkoopcontracten kunnen aan relaties worden gekoppeld.

Net als bij verzuimtrajecten kunnen voor processen binnen een CRM-context acties worden ingesteld met een toe te kennen actiehouder.

Wanneer u tevens de functionaliteit voor facturatie gebruikt, kunt u aan contracten bovendien geautomatiseerde betalingsprocessen verbinden.

Cliëntvolgsysteem

Met een cliëntvolgsysteem maakt u het volgen van cliënttrajecten eenvoudig. Hierbij kan wel of niet een werkgeversrelatie aan de orde zijn. Als ‘trajecteigenaar’ kunt u de uit te voeren stappen in het traject beheren en automatiseren. Ook uw cliënt kunt u toegang verschaffen tot het systeem, waardoor hij/zij in het eigen traject betrokken wordt.

Bij het inrichten van het systeem worden (wettelijke) processen vastgesteld met bijbehorende acties. Voor gegevens en documenten wordt via een rechtenstructuur onder meer bepaald wie geautoriseerd is om deze in te zien of te beheren.