Uw organisatie begon ooit met een werkproces gebaseerd op e-mail, excel, notitieblokken, een salarissysteem en veel telefonisch contact. Over de jaren heen groeit uw organisatie en nemen de werkzaamheden toe, hiermee de werkdruk ook. De manier van werken in losse systemen is niet meer overzichtelijk al dan niet efficient. Herkent u deze samenloop van omstandigheden? Dan hebben wij de oplossing die u zoekt! Reliforce B.V. kan u helpen en ondersteunen om efficiëntie en rust terug te krijgen in uw organisatie. 

Om een traject te starten vragen wij u om uw werkproces op papier te zetten. Daarnaast werken wij nauw met u samen om het werkproces uit te denken en bij te sturen waar wij verbeterpunten zien. Niet om u op uw werkproces af te straffen, enkel om alles zo efficiënt mogelijk te maken. 


Wie kunnen er in VDD werken?

  • Managers: snelle rapportagetools
  • Werkgevers: rapportage en verzuim administratie
  • Casemanagers: efficient beheer verzuimtraject
  • Bedrijfsartsen: veilig vastleggen medische gegevens
  • Verzekeraars en volmachten: volautomatisch offerte- en polistraject (STP)
  • Tussenpersonen: marktvergelijking in 3 stappen
  • Re-integratiekantoren: avg-proof verzuimtrajecten begeleiden
  • Arbodiensten: samenwerken met alle verzuimpartijen in een gedeeld portaal
  • Medewerkers: betrokken bij eigen verzuimverloop
  • HR-professionals

Wat verandert er wanneer voor partijen die aansluiten bij VDD?

De volgorde waarin partijen gebruik maken van de functionaliteit in VDD loopt vaak in een vast patroon. Dit patroon hebben wij geobserveerd en in beknopte stappen opgeschreven. Lees hieronder meer over in welke volgorde u kan aansluiten bij VDD.

Fase 1: Offerte’s opmaken en systeem vullen
Bedenken URL
Opstellen offerte document
Aanleveren aangesloten werkgevers met polissen
Aanleveren aangesloten medewerkers
Aanleveren aangesloten dossiers
Vast stellen werkproces
Vast stellen rollen in systeem
Gebruikers aanmaken in systeem
Fase 2: Dossier begeleiding en uitkering
Soorten dossier begeleiding vast stellen
Uitkeringsspecificatie regels opstellen
Inkomende polis koppeling realiseren indien nodig
Fase 3: Automatische betalingen
Betalingsproces vaststellen
Koppeling met betaling systeem realiseren
Fase 4: Koppelingen met externe systemen
Soort koppeling vast stellen (Arbodienst SIVI, Arbodienst maatwerk, salarissysteem etc.)
Regels opstellen per koppeling waar gemeld zal worden
Melden in andere portaal blokkeren