Veilig Digitaal Dossier (VDD) is een product van Reliforce B.V. Op het moment is VDD ook de focus van het bedrijf. Veilig Digitaal Dossier maakt het als werk-portaal mogelijk voor alle aangesloten instanties om een (ziekte)dossier te begeleiden. Lees hieronder verder over een aantal kernpunten van VDD!

VDD in het kort

In 2014 is VDD opgezet als web applicatie. VDD biedt (Volmacht) kantoren een all-in oplossing voor de betaling en begeleiding van verzuim dossiers van werkend Nederland. Waar VDD zich in onderscheid van andere verzuim software is dat wij dossier begeleiding benaderen vanuit het oog van de verzekeraars. Alles draait om euro’s. Daarentegen kunnen instanties zoals arbodiensten, tussenpersonen, reīntegratiebureaus en bedrijfsartsen ook hetzelfde dossier begeleiden en hun werkzaamheden uitvoeren. Omdat het zo gebouwd is dat al deze instanties samen aan hetzelfde dossier kunnen werken is het portaal uiteraard ook in te richten voor een enkeling van deze instanties.

De kracht van VDD is dus dat oneindig veel dienstverleners tegelijk in het systeem aan een dossier kunnen werken. In de praktijk brengt dit de situatie dat de werkgever zelf in kan loggen en zijn/haar ziekmeldingen invoert. Deze ziekmelding wordt vervolgens dan door het volmacht kantoor en/of arbodienst en/of reïntegratiebureau en/of salarisverwerkers etc. opgepakt.

Veiligheid en correctheid van data staat voorop in VDD. Met unieke rollen en rechten structuren verzekeren wij de klanten dat iedere gebruiker enkel kan zien wat hij/zij/het mag zien. Volledig aansluitend bij de AVG wetgeving gaat VDD nog een stap verder, zo streven wij ernaar geen persoonsgegevens per mail te versturen.

Overzicht krijgen op uw klanten was nog nooit zo gemakkelijk als in VDD. Via zelf te personaliseren rapportage functionaliteit kunt u rapporten en grafieken generen zoals u deze zelf wil hebben, gevuld met de data die u zelf kiest. Data is gebruikers gevoelig, garbage in = garbage out. Het is daarom belangrijk dat data invoer niet foutgevoelig is. Voor VDD denken wij continu mee met onze klanten over hoe en welke data er gemuteerd, verwijderd of toegevoegd mag worden zonder dat dit een onwerkbare situatie oplevert.

Uiteindelijk zijn er 2 aspecten van verzuim begeleiding belangrijk.

  • 1: Het zo snel, prettig en veilig mogelijk maken dat een werknemer weer aan de slag kan
  • 2: Het betalen van een uitkering o.b.v. een inkomensverzekering

Met een uniek werkproces systeem kunnen bijvoorbeeld casemanagers het menselijke en wettelijke aspect van een dossier begeleiden. Zo kunnen er geautomatiseerde acties ondernomen worden met daarbovenop eigen unieke acties voor dossiers die de extra aandacht verdienen. Daarnaast wordt o.b.v. de door werkgever ingevoerde salarisgegevens de uitkering berekend in VDD. Deze kan geheel in VDD door het proces van een schadebehandelaar behandeld, gecontroleerd, gecorrigeerd, verrekend en betaald worden waar nodig. Dit proces kan uitgevoerd worden met of zonder controle van de werkgever.

VDD is er voor u van A tot Z, inhoudende dat het maken van een offerte voor een (inkomensverzekering) t/m betaling van desbetreffend een uitkering in VDD geregeld kan worden. Tijdens het uitkeringsproces gaat de arbodienst aan de slag om de medewerker zo snel maar verantwoord mogelijk weer terug aan het werk te krijgen. De werkgever wordt tijdens deze begeleiding en betalingsprocessen intensief aangesloten gehouden.

Ondanks dat we met VDD een all-in oplossing hebben weten te realiseren begrijpen wij dat langdurige relaties met externe partijen niet zomaar geëindigd worden of dat externe applicaties in het werkproces van uw organisatie verwoven zijn. Onder andere om deze redenen zijn wij bij Reliforce B.V. altijd bereid om te koppelen met externe systemen. Deze koppelingen kunnen variëren van gestandaardiseerde SIVI koppelingen tot maatwerk oplossingen in overleg met externe partijen.

Schadebehandeling

Dossier begeleiding

Premievergelijker

Interesse?

We zijn blij om te horen dat uw interesse in VDD gewekt is. Hiernaast kunt u een gepersonaliseerde demo aanvragen!

Een commercieel medewerker zal spoedig contact met u opnemen.